Kursmal for instruktører/kursholdere

Dette er foiler som kan brukes i forbindelse med kurs eller møter om brannsikkerhet for risikoutsatte grupper.


Tilpass og suppler etter eget behov med logo, egne bilder mv. Foilene er særlig spisset mot kursing av helsepersonell som jobber i hjemmebaserte tjenester, men de kan enkelt tilpasses andre formål og målgrupper.

>> Last ned kursmalen her (Powerpoint)

NB: Det ligger mye informasjon på notatsidene i presentasjonen.

Anbefal gjerne kursdeltakere å gjennomgå opplæringsopplegget fra Helsedirektoratet og DSB før kurset (e-læringskurset Livsviktig samarbeid og filmen En dag i din uniform).