Statistikk

Personer som tilhører en risikoutsatt gruppe er særlig sårbare for brann og mange trenger hjelp for å være trygge i hjemmet sitt.


Branner medfører hvert år tap av menneskeliv og store materielle skader i tillegg til personskader. Branner fører også til store samfunnsøkonomiske kostnader i form av skadeutbetalinger og helseutgifter.

Personer som tilhører en risikoutsatt gruppe er særlig sårbare for brann. Som riskoutsatt gruppe regnes blant annet eldre med hjelpebehov, rusavhengige og personer med psykiske helseproblemer. Mange av disse trenger hjelp for å være trygge i hjemmet sitt. 

De fleste av de som omkommer i brann omkommer i egen bolig. Samtidig får vi flere hjemmeboende eldre, og helse- og omsorgstjenester skal i større grad leveres i hjemmet i stedet for i institusjon. Dermed er hjemmet en viktig arena for brannforebyggende tiltak. 

Nasjonal statistikk viser at om lag

-3 av 4 av de som omkommer i brann tilhører en risikoutsatt gruppe

-9 av 10 omkommer i bolig

Analyse av dødsbranner i Norge i perioden 2005-2014 (rapport fra RISE)

>> Mer om omkomne i brann på dsb.no

>> Mer om brannstatistikk på brannstatistikk.no

Omkomne i brann i Norge