Dødsbrannstatistikk

Personer som tilhører en risikoutsatt gruppe er overrepresentert i boligbranner med dødelig utfall.


Branner medfører hvert år tap av menneskeliv og store materielle skader i tillegg til personskader. Branner fører også til store samfunnsøkonomiske kostnader i form av skadeutbetalinger og helseutgifter.

Personer som tilhører en risikoutsatt gruppe er overrepresentert i boligbranner med dødelig utfall. I tillegg til høy alder, har vi de senere år også sett at rus- og psykiske helseproblemer har blitt en fremtredende risikofaktor.

En utvikling med flere hjemmeboende i risikoutsatte grupper medfører et stort behov for å sørge for at brannsikkerheten i hjemmet er godt ivaretatt, siden brannsikkerheten i de fleste hjem ikke er like godt tilpasset som i en institusjon.

En gjennomgang av dødsbrannstatistikken fra de senere år viser at:

- 3 av 4 tilhørte en risikoutsatt gruppe
- 9 av 10 omkom i bolig
- om lag halvparten mottok helse- og omsorgstjenester i hjemmet

>> Mer om dødsbrannstatistikk på dsb.no

Omkomne i brann i Norge

Brannomkomne.jpg