Ung hånd som holder i eldre, rynkete hånd

Veileder om samarbeid mellom kommunale tjenester

DSB og Helsedirektoratet har laget en veileder om samarbeid mellom kommunale tjenesteytere.


Veilederen retter seg til kommunens politiske og administrative ledelse, fagledere innen relevante tjenesteområder og andre som kan påvirke og initiere et systematisk arbeid og samarbeid om brannsikkerhet for risikoutsatte grupper.

Veilederen gjennomgår kommunens ansvar og oppgaver og foreslår løsninger til hvordan kommunen kan systematisere og organisere arbeid og samarbeid om de utsatte gruppene.

>> Veileder om samarbeid mellom kommunale tjenesteytere.