To unge kvinner utendørs som ser på kamera og smiler

Nasjonale pådrivere

Samarbeid og god kommunikasjon mellom ulike kommunale tjenesteytere er en viktig forutsetning for systematisk oppfølging av brannsikkerhet hos sårbare grupper.


Som en del av den nasjonale satsningen Livsviktig, ble det i 2019 satt i gang et prosjekt med nasjonale pådrivere som har samarbeidet med kommuner over hele landet for å styrke det lokale samarbeidet.

Prosjektet ble finansiert med midler fra Gjensidigestiftelsen gjennom Det store brannløftet og har vært et samarbeidsprosjekt mellom DSB, Helsedirektoratet og Skadeforebyggende forum.

De nasjonale pådriverne har vært Ava Sadeghi og Anja Kristin Kleiven. Prosjektet ble avsluttet i mars 2023.

Mer informasjon om prosjektet finnes her: https://skafor.org/trygge-lokalsamfunn/temaer-og-samarbeidspartnere/brannsikkerhet/