Tildeling av boliger

Vurdering av brannsikkerhet er viktig når kommunen tildeler boliger. Dette eksempelet er hentet fra Kongsberg kommune.


Hvordan samhandle for å sikre at leietaker får tildelt en egnet bolig? Kategorisering av søkere i risikogrupper.

>> Riktig leietaker i riktig bolig, pdf (Kongsberg kommune) 

 

Kongsberg kommune har hatt nytte av å delta i bolignettverkene til Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF). Deltakelsen i bolignettverk har bidratt til økt fokus på internkontrollbestemmelser og de krav som stilles til samkjørte tverretatlige prosesser i arbeidet med tildeling av kommunale utleieboliger.

I nettverkene jobbes det med en rekke ulike temaet og felles utfordringer i boligforvaltningen. Kommunene møtes i nettverkene for å hente inspirasjon og lære av hverandre.

For mer informasjon om NKF-bolignettverk, kontakt