Flytskjema

Systematisk brannsikkerhetsarbeid er en kontinuerlig prosess. Når arbeidet er planlagt og forankret, og nødvendig kartlegging er gjort, skal rutiner og arbeidsoppgaver implementeres og gjennomføres i berørte tjenester.


Prosessbeskrivelser kan være et godt hjelpemiddel for å få oversikt over hvilke delmomenter som bør inngå for å få god arbeidsflyt i gjennomføringen. De ulike delmomentene kan brytes ytterligere ned slik at alle involverte kan se sin egen rolle.